PostHeaderIcon Europejskie Dni Dziedzictwa 2016

W dniu 18 września 2016r. w Skorogoszczy, podobnie jak w całej Polsce i Europie odbyło się cykliczne już wydarzenie - Europejskie Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie projekt społeczny i edukacyjny. Głównym celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Hasło tegorocznej, 24. już edycji to „Gdzie Duch Spotyka się z Przestrzenią”. Dziedzictwo można interpretować jako istotną część życia i działalności każdego człowieka, jako spadek pozostawiony dla potomnych, który jest niezmiernie ważnym elementem kultury i powinien być stale pielęgnowany. Dorobek naszych przodków jest podstawą naszego współczesnego życia. Wiedza przekazywana przez naszych przodków jest bezcenna, ponieważ zawiera w sobie doświadczenie gromadzone przez dziesiątki, a nawet setki lat. Świat w jakim żyjemy został ukształtowany dzięki odkryciom naszych przodków. To im zawdzięczamy niemal wszystkie osiągnięcia obecnej cywilizacji.

W obchodach EDD w Skorogoszczy udział wziął włodarz gminy – Burmistrz Artur Kotara, który w swoim przemówieniu podkreślał wysokie wartości kulturalne i historyczne oraz docenił inicjatywę popularyzowania naszego dziedzictwa. Na tegorocznych Europejskich Dniach Dziedzictwa udział wzięli również Dariusz Struski – zastępca burmistrza Lewina Brzeskiego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Lewinie Brz.-Waldemar Włodek, mieszkańcy i goście.

Impreza koordynowana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wspierana przez brzeskie Starostwo Powiatowe, Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna. Organizatorzy imprezy: Towarzystwo Rozwoju Lokalnego "Zielony Most” w Skorogoszczy, Gmina Lewin Brz.MGDK w Lewinie Brz. oraz filia Biblioteki Publicznej w Skorogoszczy, niedzielne popołudnie 18 września w zespole parkowo - pałacowym w Skorogoszczy przygotowali wiele atrakcji. Na początku wystąpiły dzieci z klasy III a ze Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy, Uczniowie wykonali Krakowiaka a przygotowały Panie: Róża Fiałka i Agnieszka Kałamarz. Wraz z uczniami wystąpiła Dyrektor szkoły Pani Renata Pawlus.

Tegoroczny temat ma na celu zwrócenie uwagi na fakt, że wiele zabytków, wydarzeń jest nośnikami istotnych społecznie wartości duchowych związanych z wiarą, sztuką i historią. Powszechne poznanie tych wartości może być katalizatorem rozwoju społecznego. Organizatorzy świadomi tego dziedzictwa w programie przewidzieli min zwiedzanie kościoła parafialnego pw.św. Jakuba Ap.w Skorogoszczy, do którego zachęcał miejscowy proboszcz ks. Tomasz Struzik. Pani Ewa Boczkowska ze skorogoskiej biblioteki zapraszała na wystawę fotografii dot. życia mieszkańców w okresie powojennym pt.”Tacy byliśmy jeszcze wczoraj…” oraz prac plastycznych miejscowych dzieci, wykonanych podczas letniej półkolonii, ukazujących walory lokalnego dziedzictwa.

Kulminację programu stanowiło nawiązanie do tegorocznych obchodów 1050 lecia Chrztu Polski. I tutaj pięknie można było pogodzić Jubileusz Państwowości i Chrześcijaństwa w Polsce. Inscenizację plenerową - „Chrzest Polski 966” wykonała grupa „Walhalla” z Poznania. Rekonstrukcja historyczna opowiadająca o tym czym było dla Polski i  ówczesnego władcy Mieszka I przyjęcie nowej wiary chrześcijańskiej pozwoliła przybliżyć to wyjątkowo ważne wydarzenie. Dużym zainteresowaniem cieszyła się kuźnia z warsztatem kowalstwa, stoisko garncarstwa oraz wyrobów słomkarstwa. Gry i konkursy dla dzieci i dorosłych zachęcały do większej integracji lokalnej.
Nie zabrakło również lokalnych i regionalnych materiałów promocyjnych , w tym min. publikacji „Skorogoszcz na pocztówce” oraz innych atrakcji. W godzinach wieczornych mieszkańcy jak i goście bawili się na Zabawie tanecznej kończącego się już niestety lata.

Dariusz Zięba

gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 

PostHeaderIcon 70-lecie OSP w Skorogoszczy

W dniu 18 czerwca 2016 roku w Skorogoszczy odbyła się wyjątkowa uroczystość. Druhowie strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy przeżywali nadzwyczaj uroczyście 70-lecie swojego istnienia.

Uroczyste obchody rozpoczęły się mszą św. jubileuszową w intencji strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy, odprawioną przez ks. proboszcza Tomasza Struzika.

Na placu przed szkołą podstawową w Skorogoszczy zebrali się jubilaci – druhowie OSP Skorogoszcz, którzy gościli w tym dniu delegacje zaprzyjaźnionych jednostek OSP z gminy, jak również z powiatu oraz oficjeli reprezentujących samorząd gminy Lewin Brzeski, służby PSP i wielu sympatyków ruchu strażackiego.

Na uroczystości zgromadzili się zaproszeni goście: mł. brygadier Krzysztof Łukiewicz – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Brzegu, starszy kapitan Dariusz Kulawinek z PSP w Brzegu, Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu Andrzej Borowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Brzegu Andrzej Biedrzycki. Na spotkanie przybyli także przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego: skarbnik gminy Urszula Smolińska, radni powiatowi w osobach: Alojzy Witoń i Adam Dziasek, radni miejscy: Ilona Gwizdak, Stefan Kachel, Władysław Górka, sołtysi: Krystyna Szmondrowska (Skorogoszcz) oraz Roman Zazula (Chróścina).

Doskonałą oprawę uroczystości stanowiły poczty sztandarowe OSP i niezawodna Orkiestra Dęta z Łowkowic wraz z mażoretkami. Po odprawionej mszy św. odbyła się oficjalna część obchodów. Komendant Gminny OSP w Lewinie Brzeskim Mirosław Szuta złożył meldunek Andrzejowi Borowskiemu o gotowości jednostek OSP do uroczystego apelu związanego z uroczystościami. Poczet flagowy przystąpił do podniesienia flagi państwowej. Następnie został odegrany hymn państwowy.

Po odegraniu hymnu rys historyczny jednostki OSP Skorogoszcz przedstawiła druhna Agnieszka Kałamarz (Ochotnicza Straż Pożarna w Skorogoszczy). W krótkiej formie opisała ona dzieje i wydarzenia z kart historii jednostki w Skorogoszczy.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali oraz odznaczeń wyróżnionym strażakom.

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP złotym znakiem związku OSP RP odznaczony został druh Janusz Jareniowski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali:

 1. dh. Buwaj Szymon
 2. dh. Kałamarz Krzysztof
 3. dh. Piechówka Przemysław

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:

 1. dh. Bartłomiej Kałamarz

Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczony został:

 1. dh. Szewczuk Adam

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Brzegu odznaczeniem Wzorowy Strażak wyróżnieni zostali:

 1. dh. Konopacki Maciej
 2. dh. Pakos Łukasz
 3. dh. Piątek Michał 4
 4. dh. Szewczuk Marek
 5. dh. Witkowski Mariusz

Uchwałą Prezydium Oddziału Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Lewin Brzeski odznaczeniem wysługę lat za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej gminy Lewin Brzeski odznaczeni zostali:

Odznakę za wysługę 20 lat:

 1. dh. Piechówka Przemysław

Odznakę za wysługę 10 lat:

 1. dh. Kokoszka Aleksandra
 2. dh. Konopacki Maciej
 3. dh. Witkowski Mariusz

Odznakę za wysługę 5 lat:

 1. dh. Krawczuk Aleksander
 2. dh. Szewczuk Marek

Po przyznaniu odznaczeń głos zabrał gospodarz uroczystości, Zastępca Burmistrza Lewina Brzeskiego Dariusz Struski, który powitał przybyłych strażaków, zaproszonych gości oraz wszystkich uczestników, a także przekazał słowa uznania dla wszystkich strażaków, pełniących tę zaszczytną dla ludzi służbę. Z okazji jubileuszu na ręce prezesa OSP w Skorogoszczy Przemysława Piechówki przekazał bon upominkowy na zakup umundurowania dla jednostki, ufundowany przez Burmistrza Lewina Brzeskiego Artura Kotarę. Po gospodarzu głos zabrali zgromadzeni goście, przekazując na ręce prezesa OSP gratulacyjne listy i upominki.

Po części oficjalnej uroczystości odbyły się Miejsko – gminne zawody sportowo – pożarnicze. Wzięły w nich udział reprezentacje Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Strażacy  odpalali motopompy, rozwijali odcinki węży i podawali wodę. Była ostra rywalizacja ale i dobra zabawa. W zawodach wzięły udział  4 drużyny – dwie ze Skorogoszczy, jedna z Lewina Brzeskiego i jedna z  Łosiowa. Zawody przeprowadzono w konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe. Po odbytej rywalizacji i zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

 1. miejsce - 1. drużyna OSP Skorogoszcz
 2. miejsce - 2. drużyna OSP Skorogoszcz
 3. miejsce - OSP Lewin Brzeski
 4. miejsce - OSP Łosiów

Kolejnym elementem święta były występy dzieci ze szkół i przedszkoli w Skorogoszczy, zabawy i konkursy dla dzieci, występ zespołu LEGATO, konkurs na Super Jaśka i Super Jankę oraz zabawa taneczna zorganizowana i prowadzona przez MGDK w Lewinie Brzeskim.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego święta. Bez wsparcia rzeszy osób impreza ta nie mogłaby się odbyć. Słowa podziękowania kierujemy również dla sponsorów.

Fotogaleria uroczystości:

gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 

PostHeaderIcon 70-lecie OSP w Skorogoszczy

Zapraszamy serdecznie na uroczystość 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Skorogoszczy, która odbędzie się 18 czerwca od godziny 10:00. Szczegóły poniżej. 

PostHeaderIcon Skorogoszcz na zdjeciach..


Poniżej prezentujemy nadesłane do nas zdjęcia Skorogoszczy, wszystkie autorstwa D.Nolberczak. Serdecznie dziękujemy i zachęcamy kolejne osoby do prezentowania swojej twórczości na stronie Skorogoszczy - przesyłajcie fotografie, rysunki, obrazy na adres: skorogoszczyk małpa wp.pl

gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 

PostHeaderIcon X jubileuszowy Turniej Podnoszenia Ciężarów

Relację z jubileuszowego X Turnieju Podnoszenia Ciężarów, który odbył się w Skorogoszczy w dniu 27 lutego 2016, można znaleźć na stronie Gminy Lewin Brzeski - link. Relacja zdjęciowa do obejrzenia tutaj: fotogaleria.

Poniżej krótka relacja filmowa zrealizowana przez Radio PARK.

Link do filmu 

PostHeaderIcon Zdjęcia Skorogoszczy, Chróściny i okolicy

Jeżeli macie dobrej jakości zdjęcia Skorogoszczy lub Chróściny to zachęcamy do przesyłania (wraz z nazwiskiem autora) na adres: skorogoszczyk małpa wp.pl

Zachęcam również do wysyłania starych zdjęć (wraz z krótkim opisem) - powojennych czarno-białych, albo np. z lat 90, w szczególności z czasu powodzi w roku 1997.

 

Wybrane fotografie opublikujemy na naszej stronie wraz z nazwiskiem autora. Pochwalcie się swoją twórczością! 

PostHeaderIcon Turniej Podnoszenia Ciężarów

Zapraszamy na X Turniej w Podnoszeniu Ciężarów, który odbędzie się w sobotę 27 lutego 2016 r. w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy. Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10:00. Szczegóły na plakacie. 

PostHeaderIcon Skorogoszcz z lotu ptaka

Skorogoszcz z lotu ptaka - film z drona wykonany w listopadzie 2014 r.

Autor: Sylwester Golonka

Link do filmu 

PostHeaderIcon Nie pal śmieci!

Jak wskazują badania Polacy żyją średnio o rok krócej niż mieszkańcy krajów z czystszym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza w naszym kraju spowodowane jest spalaniem węgla w ponad milionie pieców. Sytuacja była by trochę lepsza gdyby nie spalanie śmieci. Spalanie niskiej jakości węgla, nieodpowiednie palenie w kotle, lub palenie śmieci takich jak plastikowe opakowania i butelki, kolorowe czasopisma, meble, podkłady kolejowe, pomalowane ramy okienne, powoduje wydzielanie do środowiska szkodliwych substancji.

Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem może wywołać alergie lub w późniejszym okresie astmę. Oddychając wchłaniamy do organizmu dioksyny i furany, które należą do grupy związków rakotwórczych. Pył odkładając się w glebie powoduje szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie roślin metalami ciężkimi.  Skutki spożywanych bądź wdychanych toksyn mogą nie być od razu zauważalne.  Ich toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach.  Niestety, najczęściej w postaci chorób nowotworowych.

Pamiętajmy: palenie w piecu odpadami szkodzi nam, ale również naszym dzieciom. Kochasz dzieci - nie pal śmieci!

Jeżeli zauważysz, że sąsiad pali odpady – upomnij go, a gdy się to powtórzy - zgłoś do Urzędu Gminy,  Sanepidu, Inspektoratu Ochrony Środowiska lub na Straż Miejską w Lewinie, która ma uprawnienia do ukarania takiej osoby.  Spalanie odpadów w domowym piecu może skutkować karą w wysokości 500 zł, a nawet 5000 tys. zł.
 

PostHeaderIcon Rozpalamy od góry

Wszystkich tych, którzy mają piece do ogrzewania starszego, typu zachęcamy do zmiany przyzwyczajeń i rozpalania węgla lub drewna od góry. Metoda ta powoduje dużo lepsze spalanie węgla (przy właściwym paleniu można zaoszczędzić nawet połowę opału), wytwarza dużo mniej dymu, utrzymuje stałą temperaturę w instalacji, a także jest bardziej wygodna, gdyż mniej razy musimy zaglądać do kotłowni. Zachęcamy do obejrzenia poniższego filmiku i odwiedzin strony: www.czysteogrzewanie.pl, na której znaleźć można więcej informacji nt. rozpalania od góry. W skrócie o tej metodzie na ulotce z owej strony: link. 

PostHeaderIcon Święto Niepodległości 2015

W Skorogoszczy 11 listopada 2015r. mieszkańcy i przybyli goście uczcili Święto Niepodległości. O godz. 11.30 w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap.w Skorogoszczy odbyła się uroczysta  msza św. w intencji Ojczyzny. Mszę św. koncelebrował ks. prałat  Antoni Komor. We Mszy św. uczestniczyły poczty sztandarowe: Straży Pożarnej, Szkoły Podstawowej oraz Marianek ze Skorogoszczy. Na uroczystej Mszy św. obecni byli Kombatanci R.P., burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Rady Miejskiej - Waldemar Włodek oraz Radni i Sołtysi.

O godz. 15.00  miała miejsce druga część Święta Niepodległości. Po krótkim nabożeństwie i inscenizacji o św. Marcinie miał miejsce radosny przemarsz, ze śpiewem i akordeonem oraz ze św. Marcinem na koniu, na „Ognisko Patriotyzmu”  (pod miejscową wieżą ciśnień). W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Skorogoszczy wraz z opiekunami panią Jadwigą Tomczak i Różą Fiałką, a miejscowa gimnazjalistka Weronika Cupek wyrecytowała patriotyczny wiersz okolicznościowy. Program przy ognisku przeplatany był wspólnym śpiewem przy akompaniamencie akordeonu.  Marcinowe rogaliki i gorący bigos przygotowali członkowie Rady Parafialnej i TRL „Zielony Most” w Skorogoszczy. We wspólnym świętowaniu i śpiewie wraz z mieszkańcami i gośćmi wzięli udział także min. :  Burmistrz Artur Kotara, Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Włodek oraz ks. prałat  Antoni Komor. Burmistrz Artur Kotara podziękował organizatorom i mieszkańcom za zaproszenie do wspólnego świętowania rocznicy Niepodległości w Skorogoszczy, żegnając się życzył radosnego świętowania.


Pozdrawiam: Darek Zięba

L2hvbWUvc2tvcm9nb3N6Y3ovZnRwL3Nrb3JvZ29zemN6L2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2FrdHVhbG5vc2NpL2RuMjAxNS9zbjAwNS5qcGc=.jpg L2hvbWUvc2tvcm9nb3N6Y3ovZnRwL3Nrb3JvZ29zemN6L2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2FrdHVhbG5vc2NpL2RuMjAxNS9zbjAwMS5qcGc=.jpg L2hvbWUvc2tvcm9nb3N6Y3ovZnRwL3Nrb3JvZ29zemN6L2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2FrdHVhbG5vc2NpL2RuMjAxNS9zbjAwMi5qcGc=.jpg

L2hvbWUvc2tvcm9nb3N6Y3ovZnRwL3Nrb3JvZ29zemN6L2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2FrdHVhbG5vc2NpL2RuMjAxNS9zbjAwMy5qcGc=.jpg L2hvbWUvc2tvcm9nb3N6Y3ovZnRwL3Nrb3JvZ29zemN6L2ltYWdlcy9zdG9yaWVzL2FrdHVhbG5vc2NpL2RuMjAxNS9zbjAwNC5qcGc=.jpg 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna > Ostatnie >>
Dzisiaj jest..

Sobota, 25 lutego 2017

Imieniny obchodzą
Bolebor, Cezary, Konstancjusz, Maciej, Małgorzata, Modest, Nicefor
Polecamy

Organizacje

Szukaj na stronie